«این گونه شیوه‌های مدارا» بین ماهشهر و ایرانشهر

تصاویر | تلاش راهداری برای بازگشایی راههای روستایی شهرستان کامیاران‎
نمایشگاه «این گونه شیوه‌های مدارا» در گالری ثالث واقع در خیابان کریمخان، بین ماهشهر و ایرانشهر تا 19 بهمن برپا خواهد بود.

تصاویر | تلاش راهداری برای بازگشایی راههای روستایی شهرستان کامیاران‎