نامزدها این روزها کجا می‎روند؟/خبری از هاشمی طبا و جهانگیری نیست

تصاویر | ترامپ و همسرش در مراسم اعطای مدال به افسر مجروح آمریکایی در افغانستان
مهر نوشت: آرام آرام به تاریخ ۲۹ اردیبهشت نزدیک می‎شویم و نامزدهای ریاست جمهوری خود را برای حضور در انتخابات آماده می‎کنند.

تصاویر | ترامپ و همسرش در مراسم اعطای مدال به افسر مجروح آمریکایی در افغانستان