تصاویر | بارش برف در همدان و ارومیه

تصاویر | تالاب استیل آستارا میزبان پرندگان نادر و مهاجر
بارش برف شهر های همدان و ارومیه را سفیدپوش کرد.

تصاویر | تالاب استیل آستارا میزبان پرندگان نادر و مهاجر