حال نامساعد پدر هنر تعزیه در بیمارستان

تصاویر | تأمین آب آشامیدنی بیش از ۹۳۷ روستای سیستان
باشگاه خبرنگاران جوان نوشت: ابوالفضل مقدر که با عشق به امام حسین (ع) و علاقه به تعزیه‌خوانی، این هنر را احیا کرده است این روزها وضعیت جسمانی مساعدی ندارد.

تصاویر | تأمین آب آشامیدنی بیش از ۹۳۷ روستای سیستان