تصاویر | مجلس ختم مرحوم سلیم موذن‌زاده | وزیر ارشاد به اردبیل رفت

تصاویر | برف بازی تهرانی‌ها در پارک قیطریه
مجلس ختم مرحوم سلیم موذن‌زاده با حضور وزیر ارشاد در اردبیل برگزار شد.

تصاویر | برف بازی تهرانی‌ها در پارک قیطریه