موگرینی: برگزیت چالشی برای امنیت و دفاع اروپا ایجاد نمی‌کند

تصاویر | برج گنبد؛ مرتفع‌ترین برج تمام آجری جهان
تسنیم نوشت: مسئول سیاست خارجی اتحادیه اروپا هرچند مشارکت انگلیس در امنیت و دفاع اروپا را مهم می‌داند،‌ با این حال آن را چندان حیاتی نمی‌بیند.

تصاویر | برج گنبد؛ مرتفع‌ترین برج تمام آجری جهان