منصوریان در کنار ماشینش، پس از خط خطی شدن!

تصاویر | باغ لاله‌های زیبای قزوین را ببینید
اخیرا در کمپ استقلال فرد یا افرادی ناشناس روی ماشین منصوریان خط انداختند.

تصاویر | باغ لاله‌های زیبای قزوین را ببینید