پخش رایگان تیزرهای تبلیغی برای تشویق فیلم‌ها و آثار فاخر

تصاویر | بازسازی مسجد وکیل
مهر نوشت: رییس رسانه ملی یادآور شد که آماده ایم با اقدامات تشویقی مانند پخش رایگان تیزرهای تبلیغی فیلم و آثار فاخر، از آنان حمایت کنیم.

تصاویر | بازسازی مسجد وکیل