آیا روسیه “سامانه موشکی اسکندر” در سوریه مستقر کرده است؟

تصاویر | بازار ماهی تن در ژاپن‎
ایرنا نوشت: ادعای یک پایگاه خبری یهودی در روسیه مبنی بر استقرار سامانه موشکی تاکتیکی اسکندر این کشور با توان کلاهک اتمی در سوریه بازتاب گسترده ای یافته است.

تصاویر | بازار ماهی تن در ژاپن‎