سرهنگ پسر زیدان را نمی‌شناسد؟

تصاویر | بازار فرش تبریز ؛ بازاری قدیمی و شناخته شده در جهان
در بازی امشب رئال زیدان برای اولین بار پسر خود را به زمین فرستاد.

تصاویر | بازار فرش تبریز ؛ بازاری قدیمی و شناخته شده در جهان