از گنج فاروق تا گور دست‌جمعی تاریخی

تصاویر | بارش برف در تبریز که مدارس را تعطیل کرد
در پی فیلم هایی که در آذرماه ۹۵ در فضای مجازی پخش شد حرف از کشف بزرگترین گنج دوره هخامنشی با قدمت 7000 سال به میان آمد. شایعاتی که در پی بررسی ها، بی اساس دانسته شد. با این وجود هنوز هم بر سر اینکه این گنج واقعی است یا نه در فضای مجازی بحث بسیار است.

تصاویر | بارش برف در تبریز که مدارس را تعطیل کرد