تولید مشترک فیلم با کشورهای لهستان، گرجستان و سوریه

تصاویر | بارش باران و برف در سیرجان، ارومیه، آستارا، شیراز، رشت، مشهد و تبریز
ایرنا نوشت: مدیرعامل بنیاد سینمایی فارابی از انجام مذاکرات برای تولید مشترک فیلم با کشورهای لهستان، گرجستان و سوریه خبرداد.

تصاویر | بارش باران و برف در سیرجان، ارومیه، آستارا، شیراز، رشت، مشهد و تبریز