جزییات کشف آیفون و مموری توسط گمرک

تصاویر | اهالی دولت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی
ماموران گمرک در فرودگاه شیراز ۳۷ دستگاه موبایل آیفون و ۷ هزار مموری کشف کردند.

تصاویر | اهالی دولت در ستاد فرماندهی اقتصاد مقاومتی