بارندگی در حوضه های آبریز چقدر بود؟

تصاویر | انفجار مهیب ترکیه که گفته می‌شود توسط یک زن انجام شده
میزان نوشت: با گذشت 64 روز از پاییز، ارتفاع کل ریزش‌های جوی از اول سال آبی جاری بالغ بر 14 میلی متر بوده است.

تصاویر | انفجار مهیب ترکیه که گفته می‌شود توسط یک زن انجام شده