مرگبارترین باکتری‌های مقاوم‌ در برابر آنتی‌بیوتیک را بشناسید/فهرست سازمان بهداشت جهانی

تصاویر | انفجار قوطی‌های رنگ، ساختمان در حال ساخت را فرو ریخت
سازمان بهداشت جهانی در واکنش به روند رو به افزایش مقاومت آنتی‌بیوتیکی در جهان اولین لیست از ابرباکتری‌های مقاوم به دارو که زندگی بشر را تهدید می‌کنند، منتشر ساخته‌است.

تصاویر | انفجار قوطی‌های رنگ، ساختمان در حال ساخت را فرو ریخت