ارزش صادرات پتروشیمی در ۹ ماه گذشته

تصاویر | اقامه نماز طلب باران در میناب
طی ٩ ماه ابتدای امسال، بیش از ١٥ میلیون و ٢٠٠ هزار تن محصولات پتروشیمی به ارزش ٦ میلیارد و ٤٨١ میلیون دلار صادر شده است.

تصاویر | اقامه نماز طلب باران در میناب