با اعلام سازمان وظیفه؛ آماده‌به‌خدمت‌های کاردانی، دیپلم و زیردیپلم فراخوانده شدند

تصاویر | اقامه نماز در مسجد تاریخانه دامغان | مسجدی تاریخی از دوره ساسانیان
مهر نوشت: سازمان وظیفه عمومی نیروی انتظامی در اطلاعیه ای تمام مشمولان کاردانی، دیپلم و زیر دیپلم دارای برگ آماده به خدمت به تاریخ نوزدهم دی ماه ۱۳۹۵ را به خدمت سربازی فراخواند.

تصاویر | اقامه نماز در مسجد تاریخانه دامغان | مسجدی تاریخی از دوره ساسانیان