تمجید لیلی گلستان از نمایشگاه درخت‌های علیرضا اسماعیلی

تصاویر | اعتصاب غذای اسرای فلسطینی‎
گالری گلستان میزبان مجموعه جدیدی از نقاشی‌های علیرضا اسماعیلی با موضوع درخت شد. درخت‌هایی که به گفته لیلی گلستان برخلاف درخت‌های سایر نقاشانی که درخت کشیده‌اند بسیار شاعرانه هستند.

تصاویر | اعتصاب غذای اسرای فلسطینی‎