توئیت نگران‌کننده سخنگوی شهرداری درباره پیکرهای پیدانشده آتش‌نشانان از زیرآوار پلاسکو

تصاویر | اشک آتش‌نشانان پرتغالی در سوگ همکاران ایرانی
شهرام گیل‌آبادی، سخنگوی شهردار تهران در دو پیام جداگانه که یکی در توئیتر و دیگری در کانال تگرامی‌اش منتشر کرده، پیام‌های نگران‌کننده‌ای درباره اجساد مفقود در زیرآوار پلاسکو می‌دهد.

تصاویر | اشک آتش‌نشانان پرتغالی در سوگ همکاران ایرانی