کشف یک کانتینر لوازم آرایشی قاچاق

تصاویر | ادای احترام نمایندگان مجلس عراق به امام راحل
یک کانتینر لوازم آرایشی قاچاق به کمک سامانه مانیتورینگ ترانزیت توسط مأموران گمرک کشف و ضبط شد.

تصاویر | ادای احترام نمایندگان مجلس عراق به امام راحل