اهداف پنجگانه مسعود کرباسیان برای بازار سرمایه

تصاویر | آزمایش موفقیت‌آمیز سومین چاه میدان گازی پارس جنوبی در فاز ١٤
مسعود کرباسیان، وزیر پیشنهادی دولت دوازدهم برای وزارت امور اقتصادی و دارایی کلیت برنامه های خود را برای تصدی این سمت ارایه کرد.

تصاویر | آزمایش موفقیت‌آمیز سومین چاه میدان گازی پارس جنوبی در فاز ١٤