فیلم | شعار نامزدهای اولین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری

تصاویری از بهترین فضاهای اداری فوق فناورانه که آرزوی کار در آنها را دارید
شعار نامزدهای اولین دوره انتخابات ریاست‌جمهوری که ۵ بهمن ۵۸ برگزار شد را در ویدئوی زیر ببینید.

تصاویری از بهترین فضاهای اداری فوق فناورانه که آرزوی کار در آنها را دارید