بدهی مالیاتی کدام شرکت‌های خصوصی تهاتر شد؟

تصادف قطار با یک زن در اندیمشک/ جان باخت
با تصویب هیئت وزیران، شرکت‌های گسترش انرژی پاسارگاد، گروه گسترش نفت و گاز پارسیان، پارس سویچ، نیرو ترانس و تولید برق پره‌سر مپنا از شرکت‌های دولتی با بدهی همان شرکت‌ها به سازمان امور مالیاتی کشور و سازمان خصوصی‌سازی تهاتر می‌شود.

تصادف قطار با یک زن در اندیمشک/ جان باخت