همکاری ایران و واگن سازی روسیه وارد مرحله جدید شد

تصادف زنجیره‌ای ۲۳ خودرو در اتوبان تهران-قم
در مذاکرات هیات ایرانی به سرپرستی منصور معظمی معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت و مدیران شرکت ترنس مش هولدینگ بزرگ ترین شرکت واگن سازی روسیه ، تفاهم نامه همکاری ایدرو با بزرگ ترین شرکت واگن سازی روسیه نهایی شد.

تصادف زنجیره‌ای ۲۳ خودرو در اتوبان تهران-قم