اینفوگرافیک | صادرات ۶۰ میلیون دلاری زعفران ایرانی در ۵ ماهه نخست ۹۶

تشکیل نخستین پیکره زبان‌آموز فارسی در دانشگاه بلگراد
در 5 ماهه نخست سال 96، 46هزار و 586 کیلوگرم زعفران ایرانی به 30 کشور صادر شد.

تشکیل نخستین پیکره زبان‌آموز فارسی در دانشگاه بلگراد