سلام “مادر کهریزک” به زندگی

تشکر کی‌روش از همه کسانی که تولدش را تبریک گفتند
هفت روز از درگذشت مادر کهریزک گذشت؛ اشرف قندهاری نخستین کسی است که همراه با پروفسور محمدرضا حکیم‌زاده (که حالا آرامگاه هردوشان در فضای کهریزک است)، سنگ بنای کهریزک را می‌گذارد.

تشکر کی‌روش از همه کسانی که تولدش را تبریک گفتند