طوفان تابستانی در عکس روز نشنال جئوگرافیک

تشدید آلودگی هوا در مادرید/ مسئولان این شهر برای کنترل کیفیت هوا چه می‌کنند؟
عکس روز نشنال جئوگرافیک به طوفان تابستانی و رعد و برق در سواحل ایباراکی در شمال شرق توکیوی ژاپن اختصاص یافته است.

تشدید آلودگی هوا در مادرید/ مسئولان این شهر برای کنترل کیفیت هوا چه می‌کنند؟