اکران فیلم‌های ترکی در ایران

تشدید آلودگی‌هوا؛ زنگ ورزش مدارس تهران تعطیل شد
هفته فیلم ترکیه از سوم تا نهم بهمن در سینماتک خانه هنرمندان ایران برگزار می‌شود.

تشدید آلودگی‌هوا؛ زنگ ورزش مدارس تهران تعطیل شد