آمریکای ترامپ را ببینید!

تسلیت رییس جمهور به مناسبت درگذشت مادر سه شهید
روزنامه های کشور امروز هم به تصمیمات عجیب و جنجالی ترامپ واکنش نشان دادند که در ادامه کارتون دو روزنامه شرق و اعتماد را مشاهده می فرمایید.

تسلیت رییس جمهور به مناسبت درگذشت مادر سه شهید