گمرک در رابطه اضافه شدن دو تبصره نوضیح داد

تسلیت آیت‌الله العظمی سیستانی برای درگذشت آیت‌الله هاشمی
گمرک در خصوص اضافه شدن دو تبصره به مواد 82 و 87 آیین نامه اجرایی قانون امور گمرکی توضیح داد.

تسلیت آیت‌الله العظمی سیستانی برای درگذشت آیت‌الله هاشمی