توئیت‌های دردسرساز ترامپ!

تساوی رئال و بارسلونا در ال‌کلاسیکو/راموس و کاسمیرو فرشتگان کوچک خوشبختی!
دردسرهای توئیتری رییس جمهور جدید امریکا، سایت کگل این کارتون را منتشر کرد.

تساوی رئال و بارسلونا در ال‌کلاسیکو/راموس و کاسمیرو فرشتگان کوچک خوشبختی!