مرد سال آسیا از دبی به استقلال می‌آید!

تساوی خارج از خانه خیبر مقابل پارس جم
سرور جباروف آماده سفر به تهران است تا استقلالی شود.

تساوی خارج از خانه خیبر مقابل پارس جم