تصویری متفاوت از گردنه حیران برفی

تزریق 34 هزارو930میلیارد ریال اعتبار به بخش صنعت البرز
در تصویر زیر تابلوهای فرورفته در برف گردنه حیران را می‌بینید.

تزریق 34 هزارو930میلیارد ریال اعتبار به بخش صنعت البرز