ایران به ادعاهای ضد ایرانی مقامات صهیونیستی و سعودی پاسخ داد

ترکیه خواستار اعزام نیروهای آمریکایی به سوریه شد
سخنگوی وزارت امور خارجه به سخنان مقامات رژیم صهیونیستی و سعودی در مونیخ واکنش نشان داد.

ترکیه خواستار اعزام نیروهای آمریکایی به سوریه شد