مرکز توانبخشی، ورزشی و فرهنگی ایثار بوشهر افتتاح شد

ترکیش ایرلاینز، سومین ایرلاین قاره اروپا به لحاظ جابجایی مسافران
در آیینی با حضور معاون رئیس جمهور و رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران، مرکز توانبخشی، ورزشی و فرهنگی ایثار بوشهر افتتاح شد.

ترکیش ایرلاینز، سومین ایرلاین قاره اروپا به لحاظ جابجایی مسافران