تصاویر | پخت غلور نذری به شکرانه باران‎ در روستای نوفرست

ترکیب شوک کننده منصوریان برای استقلال در بازی با فولاد خوزستان!
مردم روستای نوفرست به شکرانه باران، این نعمت الهی در روزهای اول ماه رجب در دامنه تاج کوه (رشته کوه‌های باقران) غلور نذری طبخ و توزیع کردند.

ترکیب شوک کننده منصوریان برای استقلال در بازی با فولاد خوزستان!