ادعاهای ضدایرانی پادشاه سعودی در دیدار با پوتین

ترکیب تیم‌ملی مقابل توگو را ببینید/متفاوت،با حضور ذخیره‌ها
پادشاه عربستان سعودی در دیدار با پوتین مدعی شد مداخله های ایران مانع برقراری صلح و امنیت در منطقه می شود.

ترکیب تیم‌ملی مقابل توگو را ببینید/متفاوت،با حضور ذخیره‌ها