۲۹ نفر شتر قاچاق به مقصد نرسیدند

ترکان: قاچاق از گمرک و مناطق آزاد نمی آید
فرمانده انتظامی شهرستان نائین از کشف تعداد 29 نفر شتر قاچاق به ارزش یک میلیارد و 100 میلیون ریال توسط ماموران ایستگاه شهید شرافت این شهرستان خبر داد.

ترکان: قاچاق از گمرک و مناطق آزاد نمی آید