اتفاق ویژه جشنواره فیلم برلین/ «کلوزآپ» کیارستمی با استقبال گرم تماشاگران روبرو شد

ترمینولوژی دیپلماسی بریتانیادر خاورمیانه
نسخه ترمیم شده فیلم «کلوزآپ»، ساخته عباس کیارستمی در جشنواره فیلم برلین به نمایش درآمد و مورد استقبال گرم تماشاگران قرار گرفت.

ترمینولوژی دیپلماسی بریتانیادر خاورمیانه