اعزام ۶۵ زوج دانشجوی دانشگاه شهرکرد به مشهد مقدس

ترمینال غرب استان اصفهان در خمینی شهر احداث می‌شود
65 ززوج های دانشجو دانشگاه شهرکرد برای بیستمین دوره ازدواج دانشجویی به مشهد مقدس اعزام شدند.

ترمینال غرب استان اصفهان در خمینی شهر احداث می‌شود