انتخاب سه نقطه روی مریخ برای عملیات ناسا

ترفند ناتانیاهو علیه ایران در کاخ سفید
وقتی ماموریت “مارس 2020” به سیاره سرخ برسد، به سرعت کار حفاری برای نمونه‌های سطح را آغاز خواهد کرد و ناسا اکنون مناطق دقیق حفر را به سه پیشنهاد که در کارگاهی در کالیفرنیا ارائه شده، محدود کرده است.

ترفند ناتانیاهو علیه ایران در کاخ سفید