روسیه مدعی ساخت داروی سرطان شد

تردد کشتی‌های ایرانی به ۸ بندر بزرگ اروپایی
ایسنا نوشت: ورونیکا اسکوورتسوا، وزیر بهداشت روسیه از ساخت دارویی منحصر به فرد برای درمان سرطان در این کشور خبر داد.

تردد کشتی‌های ایرانی به ۸ بندر بزرگ اروپایی