سارقان مسلح صرافی خیابان فردوسی دستگیر شدند

تراکتورسازی بازی عقب‌افتاده را برد/ فاصله با پرسپولیس به 6 امتیاز رسید
ایسنا نوشت: سارقان مسلح صرافی خیابان فردوسی دستگیر شدند.

تراکتورسازی بازی عقب‌افتاده را برد/ فاصله با پرسپولیس به 6 امتیاز رسید