پوتین ترامپ را شلیک می‌کند!

ترامپ و چالش با جمهوریخواهان بر سر روسیه
روزنامه شهروند این کارتون آندره کاریلیو را منتشر کرده است.

ترامپ و چالش با جمهوریخواهان بر سر روسیه