جپاروف دو بازی استقلال را از دست داد!

ترامپ ممکن است خبرنگاران را از کاخ سفید اخراج کند
جپاروف به دلیل سفر به ازبکستان به احتمال زیاد دو بازی پیش روی استقلال را از دست می‌دهد.

ترامپ ممکن است خبرنگاران را از کاخ سفید اخراج کند