آخرین وضعیت رحمتی در استقلال!

ترامپ رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار را تعیین کرد
«منصوریان: رحمتی با قدرت به کارش ادامه می دهد.» این تیتر کارتون امروز روزنامه خبر ورزشی بود.

ترامپ رئیس کمیسیون بورس و اوراق بهادار را تعیین کرد