اقدامات چند وجهی دولت در پرونده میلیاردی بابک زنجانی

ترامپ رئیس سازمان امنیت ملی آمریکا را انتخاب کرد
وزارتخانه‌های نفت، اطلاعات و خارجه در کنار بانک مرکزی طی چند روز اخیر از اقدامات انجام شده در پرونده متهم نفتی میلیاردر پرده برداری کرده‌اند.

ترامپ رئیس سازمان امنیت ملی آمریکا را انتخاب کرد