نامه احمد توکلی و دغدغه پارلمانی‌اش؛ ماده ۵۳ مصوبه کمیسیون تلفیق را با رای قاطع حذف کنید

ترامپ دستور ساخت ربات‌های قاتل را می‌دهد؟
ایسنا نوشت: احمد توکلی در نامه‌ای خطاب به نمایندگان مجلس، خواهان حذف ماده ۵۳ و بند ۸ ماده ۵۴ مصوبه کمیسیون تلفیق با رای قاطع نمایندگان شد و این ماده را تجدید ویژه‌خواری بزرگی برای دسته‌ای از صنعت‌گران کشور دانست.

ترامپ دستور ساخت ربات‌های قاتل را می‌دهد؟