پاسخ ستاره سابق بارسلونا به رییس جمهور آمریکا

ترامپ در پی کاهش نقش آمریکا در سازمان ملل
رافائل مارکز مدافعی مکزیکی و سابق تیم بارسلونا نسبت به خبر دیوار کشیدن در مرز آمریکا و مکزیک واکنش نشان داد.

ترامپ در پی کاهش نقش آمریکا در سازمان ملل