واکنش ایران به سخنان وزیر خارجه عربستان

ترامپ: در انتخابات آمریکا تقلب شده است!
سخنگوی وزارت خارجه کشورمان به سخنان اخیر عادل الجبیر واکنش نشان داد.

ترامپ: در انتخابات آمریکا تقلب شده است!